MY Music Challenge: Sam Smith vs. Twenty One Pilots


Sam Smith - "How Do You Sleep"

Twenty One Pilots - "The Hype"